Thuc Nguyen

ngthuc.wordpress.com

Họa thơ : Xin khoảnh tim thơ của T.T. Nguyên

Xin khoảnh tim thơ

Hỡi nhân tình của chung muôn người

Xin hãy yêu tôi với, chút thôi!

Bày giữa phố đông cơn hỷ ái

Rủ vào gác lạnh cuộc hoan bôi

Em thai con, hẹn ngày giao tặng

Ta cõng chúng chơi cõi xoáy bồi

Nàng mãi ngăn tim thành vạn khoảnh

Mình về chung thủy mộng miên côi.

25.05.84

Thái Thanh Nguyên

Họa :  Nguyên đề

Mãi nói tiếng yêu với mọi người

Dù lòng không muốn cũng đành thôi

Năm năm tháng tháng thân tàn dại

Sớm sớm chiều chiều son phấn bôi

Thân trãi cho đời mang tủi nhục

Tim đau tìm bóng mộng ban bồi

Những mong đến nắng xuân ngày mới

Chờ đợi, đợi chờ … mãi  phận côi.

20.6.2009

Nguyễn Thức

Advertisements

Tháng Sáu 26, 2009 Posted by | Họa Thơ | | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Họa thơ Cánh vơi đầy của Thái Thanh Nguyên


Cánh vơi đầy

Mỏi cánh xưa rồi vẫn cứ bay

Âu tim chưa rã mộng vơi đầy

Những thương cộng nghiệp chia cân gió

Chút lụy luân hồi tiếp phiến mây

Hồ hải còn nguyên sau đảnh ngộ

Ngã nhân lạc mất giữa lưu đày

Vời theo cổ tích tày gang tấc

Cát bụi vỡ òa thỏa giấc say.

Long Xuyên, 09.04.05

Thái Thanh Nguyên

Họa

Phong trần cát bụi vẫn bay bay

Nước biếc non xanh mãi ngát đầy

Cảm nghĩa trần gian tìm nẻo gió

Thương tình nhân thế lạc đường mây

Nhân duyên hữu thức hà tao ngộ

Nợ thế quy nguyên đoạn khổ đày

Chuyện cũ bao đời sao cứ mới

Tâm tư hoài niệm ngất ngay say.

Long Khánh, 10-6-2009

Nguyễn Thức

Tháng Sáu 10, 2009 Posted by | Họa Thơ | | Bạn nghĩ gì về bài viết này?