Thuc Nguyen

ngthuc.wordpress.com

Họa thơ : Xin khoảnh tim thơ của T.T. Nguyên

Xin khoảnh tim thơ

Hỡi nhân tình của chung muôn người

Xin hãy yêu tôi với, chút thôi!

Bày giữa phố đông cơn hỷ ái

Rủ vào gác lạnh cuộc hoan bôi

Em thai con, hẹn ngày giao tặng

Ta cõng chúng chơi cõi xoáy bồi

Nàng mãi ngăn tim thành vạn khoảnh

Mình về chung thủy mộng miên côi.

25.05.84

Thái Thanh Nguyên

Họa :  Nguyên đề

Mãi nói tiếng yêu với mọi người

Dù lòng không muốn cũng đành thôi

Năm năm tháng tháng thân tàn dại

Sớm sớm chiều chiều son phấn bôi

Thân trãi cho đời mang tủi nhục

Tim đau tìm bóng mộng ban bồi

Những mong đến nắng xuân ngày mới

Chờ đợi, đợi chờ … mãi  phận côi.

20.6.2009

Nguyễn Thức

Advertisements

Tháng Sáu 26, 2009 Posted by | Họa Thơ | | Bạn nghĩ gì về bài viết này?