Thuc Nguyen

ngthuc.wordpress.com

Họa thơ Cánh vơi đầy của Thái Thanh Nguyên


Cánh vơi đầy

Mỏi cánh xưa rồi vẫn cứ bay

Âu tim chưa rã mộng vơi đầy

Những thương cộng nghiệp chia cân gió

Chút lụy luân hồi tiếp phiến mây

Hồ hải còn nguyên sau đảnh ngộ

Ngã nhân lạc mất giữa lưu đày

Vời theo cổ tích tày gang tấc

Cát bụi vỡ òa thỏa giấc say.

Long Xuyên, 09.04.05

Thái Thanh Nguyên

Họa

Phong trần cát bụi vẫn bay bay

Nước biếc non xanh mãi ngát đầy

Cảm nghĩa trần gian tìm nẻo gió

Thương tình nhân thế lạc đường mây

Nhân duyên hữu thức hà tao ngộ

Nợ thế quy nguyên đoạn khổ đày

Chuyện cũ bao đời sao cứ mới

Tâm tư hoài niệm ngất ngay say.

Long Khánh, 10-6-2009

Nguyễn Thức

Advertisements

Tháng Sáu 10, 2009 Posted by | Họa Thơ | | Bạn nghĩ gì về bài viết này?